đàn piano

  • Khuyến mãi lớn nhất năm tại SOVACO Piano
  • Dịch Vụ Cho Thuê Đàn Piano Về Nhà
  • 06 Container Piano vừa về đến cảng TP Hồ Chí Minh
  • Những kinh nghiệm quan trọng khi mua đàn Piano
   

sản phẩm bán chạy

Lưu ý: Gọi 0913 13 04 04 để có giá THẤP HƠN NỮA & Còn nhiều nhiều Model khác luôn luôn có sẵn.
Piano Yamaha G3E

Piano Yamaha G3E

Serial: 1,408,365

132,000,000 ₫ 145,000,000 ₫

Piano Yamaha G5E

Piano Yamaha G5E

Serial: 2,918,345

140,000,000 ₫ 170,000,000 ₫

Grand Kawai No 500

Grand Kawai No 500

Serial: 145,322

130,000,000 ₫

Piano Yamaha C3B

Piano Yamaha C3B

Serial: 1,863,041

167,990,000 ₫ 178,000,000 ₫

Piano Yamaha C7B

Piano Yamaha C7B

Serial: 2,833,286

165,000,000 ₫ 185,000,000 ₫

Piano Yamaha G2 -Trắng

Piano Yamaha G2 -Trắng

Serial: 56,443

130,000,000 ₫ 145,000,000 ₫

Piano Yamaha C5LA

Piano Yamaha C5LA

Serial: 6,011,238

890,000,000 ₫

Piano Yamaha G3A

Piano Yamaha G3A

Serial: 4,215,474

185,000,000 ₫ 202,000,000 ₫

Piano Yamaha C7

Piano Yamaha C7

Serial: 3,014,574

280,000,000 ₫

Piano Yamaha G3D

Piano Yamaha G3D

Serial: 451,451

125,000,000 ₫ 138,000,000 ₫

Piano Steinway & Sons O WN

Piano Steinway & Sons O WN

Serial: 13,520

890,000,000 ₫ 1,010,000,000 ₫

Piano Yamaha G1E

Piano Yamaha G1E

Serial: 4,960,362

250,000,000 ₫

Piano Kawai No750

Piano Kawai No750

Serial: 235,463

125,000,000 ₫

Piano Yamaha C5E Supper

Piano Yamaha C5E Supper

Serial: 5,320,829

327,000,000 ₫ 350,000,000 ₫

Piano Yamaha C5

Piano Yamaha C5

Serial: 3,209,232

230,000,000 ₫ 250,000,000 ₫

Grand Boston GP-178

Grand Boston GP-178

Serial: 190,151

800,000,000 ₫

Piano Kawai KG-5C

Piano Kawai KG-5C

Serial: 1,054,141

145,000,000 ₫ 170,000,000 ₫

Piano Kawai KG-3C

Piano Kawai KG-3C

Serial: 547,477

170,000,000 ₫

Piano Yamaha G2A

Piano Yamaha G2A

Serial: 4,574,754

210,000,000 ₫

Piano Yamaha C7 White

Piano Yamaha C7 White

Serial: 1,561,214

228,000,000 ₫ 250,000,000 ₫

Piano Diapason No170E

Piano Diapason No170E

Serial: 35,468

85,000,000 ₫ 90,000,000 ₫

Piano Diapason No183

Piano Diapason No183

Serial: 71,232

105,000,000 ₫

Piano Yamaha G3

Piano Yamaha G3

Serial: 584,777

110,000,000 ₫ 115,000,000 ₫

Piano Steinway & Sons O

Piano Steinway & Sons O

Serial: 245,874

600,000,000 ₫

Piano Yamaha C3

Piano Yamaha C3

Serial: 3,810,477

255,000,000 ₫

Piano STEINWAY&SONS D-274

Piano STEINWAY&SONS D-274

Serial: 6,548,784

2,458,000,000 ₫

Piano Yamaha A1

Piano Yamaha A1

Serial: 5,846,521

325,000,000 ₫

Piano Kawai KG-2D

Piano Kawai KG-2D

Serial: 1,546,118

145,000,000 ₫

Piano Yamaha No20

Piano Yamaha No20

Serial: 43,105

160,000,000 ₫ 185,000,000 ₫

Piano Yamaha C7LA

Piano Yamaha C7LA

Serial: 6,219,212

789,000,000 ₫ 870,000,000 ₫

Piano Yamaha C7A

Piano Yamaha C7A

Serial: 1,591,229

280,000,000 ₫

Piano Yamaha  G2E

Piano Yamaha G2E

Serial: 2,432,501

115,000,000 ₫ 130,000,000 ₫

Piano Yamaha C3 Trắng

Piano Yamaha C3 Trắng

Serial: 1,764,533

150,000,000 ₫

Piano Kawai GM-2

Piano Kawai GM-2

Serial: 2,451,711

179,900,000 ₫ 185,000,000 ₫

Piano Yamaha G5

Piano Yamaha G5

Serial: 454,240

118,000,000 ₫

Piano Steinway & Sons M

Piano Steinway & Sons M

Serial: 199,074

550,000,000 ₫