Bạn chưa hài lòng dịch vụ của chúng tôi?

( 13-05-2015 - 11:00 AM ) - Lượt xem: 8842

Xin vui lòng thông báo ngay với ban Quản Trị các bất tiện mà bạn gặp phải trong suốt quá trình tìm hiểu, tiếp cận và sử dụng sảm phẩm/ dịch vụ của SOVACO.

 Lưu ý: Mọi thông tin và nội dung trao đổi của quý khách là BẢO MẬT giữa Khách Hàng và ban Quản Trị - chỉ phục vụ cho việc đảm bảo quyền lợi của khách hàng và gia tăng chất lượng phục vụ của SOVACO.