Hoạt Động - Bán đàn piano nhập khẩu từ Nhật -Sovaco Piano