Tra năm sản xuất đàn piano Grand Kawai

Kiểm tra năm sản xuất đàn piano Kawai Grand

YAMAHA UPRIGHT  ,  YAMAHA GRAND

KAWAI UPRIGHT  ,  KAWAI GRAND

 

 

KAWAI GRAND

MODEL 

PEDAL

SERIAL. NO.

YEAR

GS80

3

1160000 - 

1980-

KG2D  KG3D

3

1245000 - 1690000

1981-1986

GS100

3

1225000 -

1981-

GS50

3

1270000 - 1610000

1981-1985

KG70

3

1270000 - 1520000

1981-1984

GS70

3

1525000 - 1895000

1984-1989

CA40  CA60

3

1615000 - 1895000

1985-1989

KG1E  KG2E

3

1695000 - 1960000

1986-1990

KG3E  KG6E

3

1720000 - 1960000

1987-1990

CA40S   CS60S

3

1800000 -

1988-

CA40X  CA40MII

3

1800000 - 1890000

1988-1989

CA40A  CA60A  CA70A

3

1895000 -

1989-

RXA

3

2010000 -

1991-

CR40N

3

2010000 -

1991-

KG1N  KG2N  KG3N

3

2600000 -

1992-

GM1

3

2160000 -

1993-

KA1,  KA2

3

2170000 -

1994-

NX40A  NX50A  NX60A

3

2185000 -

1994-

KA10  KA20

3

2234000 - 

1995-

RX1, RX2

3

2225000 -

1995-

Like nhóm phát triển nội dung

Tin liên quan